Loading...

dimecres, 21 gener de 2015

Solucionari Unitat 3 Aplica't

EL TEXT Pàg. 24-25
 1 a) 25-29
b) 13-16
c) 19-25
d) 29
e) 35-38

2 Els rovellons són els bolets més carismàtics, la qual cosa
vol dir que són els més valorats i els més coneguts, perquè
són dels més gustosos i fàcils d’identificar.

3 Resposta oberta.

4 a) A la caça dels bolets.
b) Sí, el mot és anterior al 1673, data del Llibre de la jurisdicció
del magnífic mostassaf de la ciutat de Manresa,
perquè testimonis orals acrediten que abans d’aquesta
data ja eren molt valorats.
c) Que dura molt poc, perquè ens el mengem.
d) Els de les costes de Grècia, Turquia, el nord d’Àfrica, les
comarques del Maresme i la Plana Baixa de Castelló.
e) El tipus de bosc on s’han collit, la localització d’aquest
bosc (costa o interior) i la manera de cuinar-los.

ORTOGRAFIA Pàg. 26-28
5 a) pallassos f ) ganxos
b) europeus g) sobresous
c) fotos h) individus
d) ambigus i) mossos
e) ferros j) tribus

 6 a) liceus g) casos
b) assidus h) mesos
c) correus i) pisos
d) cacaus j) pesos
e) daus k) nassos
f ) trofeus l) cabassos

 7 a) Al Joan se li ha descosit el botó de l’abric.
b) Voldràs sortir amb mi aquesta tarda?
c) Quan puguem, tornarem cap a casa.
d) No trobo l’estoig enlloc.
e) Quan camino, salto, corro o ballo, em canso molt.
f ) Doneu-me una escombra i recolliré la brutícia de terra.
g) M’agrada escriure amb ploma perquè faig la lletra més
clara.
h) Agafeu la brúixola quan sortiu a la muntanya.
i) Li va clavar una bufetada davant de tothom.
j) La presumpta atracadora es va escapolir de la policia.
k) Els han castigat a recollir tots els papers del pati.
l) No van deixar-lo portar tot aquell popurri.

8 a) bosquerol J bosc
b) enrossir J ros
c) novetat J nou
d) fumejar J fum
e) lluminós J llum
f ) publicació J públic
g) esportista J esport
h) pomer J poma
i) forner J forn
j) gronxador J gronxo
k) fogó J foc
l) somniador J somni
m) bufonada J bufó

9 PRESENT SUBJUNTIU PODER: pugui, puguis, pugui, puguem, pugueu,
puguin.
PRESENT INDICATIU VOLER: vull, vols, vol, volem, voleu, volen.
IMPERFET INDICATIU PODER: podia, podies, podia, podíem, podíeu,
podien.
CONDICIONAL VOLER: voldria, voldries, voldria, voldríem,
voldríeu, voldrien.

 10 a) sufocar
b) avorrit
c) torró
d) muntanya
e) joventut
f ) botifarra
g) turmell
h) sospir

 11 DICTAT.
Conviure no és rendir-se a la voluntat dels altres. Molt
sovint comporta consentir, permetre, tolerar, fingir, fer
els ulls grossos i tants altres estratagemes que posem
en pràctica per coexistir en pau. Coexistir implica també
sumir-se en el consens, que és alguna cosa més que un
acord, o bé optar pel camí de l’obediència. Però conviure
pot ser també incloure el desacord, la discrepància i la negació
a respondre a les expectatives que els altres tenen
en nosaltres, quan esperen que complim i no complim.
Això és així quan diferim amb fermesa, però amb civisme.
Una part essencial, i en el fons la més significativa del
civisme, és la que ens permet diferir, discrepar i fins i tot
oposar-nos a d’altres voluntats d’una manera a la vegada
civilitzada i eficaç.
Victòria CAMPS i Salvador GINER

MORFOSINTAXI Pàg. 29-31
 12 avi J àvia veí J veïna
llop J lloba boletaire J boletaire
arqueòleg J arqueòloga bruixot J bruixa
gendre J nora o jove amo J mestressa
sogre J sogra alcalde J alcaldessa
príncep J princesa porc J truja
sergent J sergenta estudiant J estudianta
pediatre J pediatra bomber J bombera
mosso J mossa caporal J caporala
 d’esquadra d’esquadra
psicòleg J psicòloga mestre J mestra

 13 la calor el senyal el costum
el compte el deute el pebre
la síndrome els afores el front
el titella el lleixiu la dent
les anàlisis la suor les allaus

14 Resposta oberta.

 15 El terra i la terra J el sòl i el planeta.
El llum i la llum J l’aparell i la claror.
El coma i la coma J estat patològic i signe ortogràfic.
Un ordre i una ordre J antònim de desordre i manament.
El pols i la pols J batec del cor i partícules.

 16 INVARIABLES: llapis, dijous, globus.
FAN EL PLURAL AFEGINT -OS: lluços, autobusos, gossos, peixos,
nassos, cossos, braços, discursos,
trossos, mesos.
TENEN DUES FORMES DE PLURAL: cascs / cascos, pretexts / pretextos,
texts / textos, discs / discos,
passeigs / passejos.
ES CANVIA PER -ES: rajoles, arrugues, franges.
S’AFEGEIX UNA -S: sofàs.
S’AFEGEIX -NS: capitans, raons.

17 castissos esbossos nassos recessos
compassos fracassos passadissos successos
congressos ingressos progressos talossos
embussos massissos repassos traspassos

 18 TRENCAR: trenco, trenques, trenca, trenquem, trenqueu,
trenquen.
ESPAPÇAR: escapço, escapces, escapça, escapcem, escapceu,
escapcen.
JUGAR: jugo, jugues, juga, juguem, jugueu, juguen.
BARREJAR: barrejo, barreges, barreja, barregem, barregeu,
barregen.
ADEQUAR: adequo, adeques, adequa, adeqüem, adeqüeu,
adeqüen.
ENAIGUAR: enaiguo, enaigües, enaigua, enaigüem, enaigüeu,
enaigüen.

19 Resposta oberta.

VOCABULARI TEMÀTIC Pàg. 32-33
20 a) consogres g) néts
b) gendre h) cunyada
c) besnét i) tia
d) besavis j) nebots
e) fill k) oncle
f ) cònjuges

21 a) ascendents f ) fill de
b) hereu g) progenitor
c) pubilla h) descendència
d) amullerada i) nora
e) esposa j) home

22 Rebesavis (Joan i Paula), besavis (Xavier i Eulàlia), avis (Cisco
i Mercè), germà gran del pare (Pere), germana gran de la
mare (Carme), pare (Joan), mare (Glòria), germana bessona
de la mare (Roser), germà petit del pare (Andreu), germà
gran (Albert), tu (el teu nom), fill (Jordi), nét (Ricard).

23 De dalt a baix: Eulàlia (casada amb en Xavier), Carme (germana
de la Glòria), Joan (marit de la Glòria), Roser (germana
de la Glòria), Albert (germà bessó de mi), Jordi (marit de
l’Anna).

Unidad 3- Solucionario Activa


Unidad 3

Lectura Pág. 18-19
1. a) Por la calle, una alcantarilla, un canal, un pez, unacocina
y un cuarto de juegos.
b) Sugerencia: el inicio «Érase una vez...», la brevedad del
texto, los protagonistas...
2. Respuesta libre.

Los textos y sus clases Pág. 20-21
3. Respuesta libre.
4. Respuesta libre.

Gramática Pág. 21-23
5. –¡Tú nunca has creído en nada que no fuese tu vulgar persona,
y solo te has preocupado de dar satisfacción a tus
tontos y pueriles caprichos! De no haber sido por mí, quién
sabe dónde estarías.
–Te crees muy sagaz, pero el arquitecto Federico Gentile te
engañó cuando estaba vivo, y ha seguido engañándote
una vez fallecido.
–Yo tengo el original de su testamento. Mi dinero me costó,
pero sé con certeza que es verdadero. Antes de huir a
Oriente con Valerio, que era un niño, Federico ocultó su fabulosa
fortuna en el palazzo.

6. De una terminación: voraz, audaz, valiente, amable, triste.
De dos terminaciones: amarillo, -a; esbelto, -a; vacío, -a; laico,
-a; seco, -a; miedoso, -a; pequeño, -a.

7. Era un pueblo caliente y soleado, bastante rico en olivos y
guarros (con perdón), con las casas pintadas tan blancas,
que aún me duele la vista al recordarlas, con una plaza toda
de losas, con una hermosa fuente de tres caños en medio
de la plaza. Hacía ya varios años, cuando del pueblo salí,
que no manaba el agua de las bocas y sin embargo, ¡qué
airosa!, ¡qué elegante!, nos parecía a todos la fuente con su
remate figurando un niño desnudo, con su bañera toda rizada
al borde como las conchas de los romeros. En la plaza
estaba el ayuntamiento que era grande y cuadrado como
un cajón de tabaco, con una torre en medio, y en la torre un
reloj, blanco como una hostia, parado siempre en las nueve
como si el pueblo no necesitase de su servicio, sino solo de
su adorno.

8. Tenía la cara redonda, los ojos negros, grandes y penetrantes,
y el pelo, negro también, me crecía casi sobre los ojos,
recogido en dos trenzas muy tupidas que parecían cuerdas.
Tenía la boca roja como el coral y, cuando me reía, enseñaba
dos hileras de dientes blancos, regulares y muy bonitos.
Era fuerte, entonces, y sobre el rodete, en equilibrio sobre la
cabeza, era capaz de llevar hasta medio quintal. Mi padre y
mi madre eran labradores, ya se sabe, pero me habían hecho
un ajuar como a una señora, treinta de todo: treinta
sábanas, treinta fundas de almohada, treinta pañuelos,
treinta camisas, treinta bragas. Todo género recio, de lino
fino hilado y tejido a mano por la misma mamá, en su telar,
y algunas sábanas también tenían la parte que se ve toda
bordada con muchos bordados apretados.

9. b) El chico consiguió entradas gratis para el nuevo teatro.
c) El zángano de mi vecino es un joven maleducado.
d) Las blancas nubes asomaban por las montañas.
e) La pequeña niña siempre dormía con sus simpáticos peluches.
f ) Pronto llegarán los pájaros migratorios.
Femenino singular: pequeña niña.
Femenino plural: entradas gratis, blancas nubes.
Masculino singular: nuevo teatro, joven maleducado.
Masculino plural: simpáticos peluches, pájaros migratorios.

10. a) afabilísimo / muy afable
b) modestísimo / muy modesto
c) celebérrimo / muy célebre
d) nigérrimo / muy negro
e) simpatiquísimo / muy simpático
f) pulquérrimo / muy pulcro
g) fortísimo / muy fuerte
h) libérrimo / muy libre
i) maravillosísimo /muy maravilloso
j) paupérrimo / muy pobre

11. pequeño – menor – mínimo
malo – peor – pésimo
alto – superior – supremo
grande – mayor – máximo
bueno – mejor – óptimo
bajo – inferior – ínfimo

12. c) A mi hermano mayor no le gusta la coliflor. (Especificativo)
d) Un amigo del hombre es un perro fiel. (Explicativo)
e) La luz halógena dura más. (Especificativo)
f ) Quiero unas botas negras, ni rojas ni grises. (Especificativo)
g) El agua insípida es natural. (Explicativo)
h) Se puso la camisa arrugada por falta de tiempo. (Especificativo)

Léxico Pág. 24

13. a) Entrada. b) Procedencia etimológica. c) Categoría gramatical.
d) Definición. e) Acepciones. f ) Ejemplo de uso.

14. Respuesta libre.

Ortografía Pág. 24-25
15. Andaba, andabas, andaba, andábamos, andabais, andaban.
Dibujaba, dibujabas, dibujaba, dibujábamos, dibujabais, dibujaban.

16. Rusti Cayambe alcanzaba justo renombre y se labraba felicidad
y fortuna tras la terrible batalla de Aguas Rojas.
Al mando de un pequeño destacamento de hombres agotados
y hambrientos decidía lanzarse en persecución de
cuanto quedaba del maltrecho ejército del escurridizo Tiki
Mancka, quien intentaba adentrarse en las remotas estribaciones
de la cordillera con la evidente intención de reagrupar
a sus fieles, lamerse las heridas y aguardar los refuerzos
que le prometían las tribus del norte.
Rusti Cayambe sabía muy bien, y eso era algo que de igual
modo sabía el mismísimo emperador y hasta el último de
sus soldados, que si el astuto Tiki Mancka se le concedía un
corto respiro tras la espectacular derrota, al año siguiente
los ríos volverían a correr ensangrentados, e incluso tal vez
se pondría en serio peligro el futuro del Imperio.

17. a) albanés e) divagar
b) divorcio f ) divergente
c) albacea g) alboroto
d) albaricoque h) divisa

18. Sugerencia:
a) caballete
b) batallón
c) avispero
d) dibujante